Certifikáty tepelných čerpadiel WAMAK


Certifikát výkonových testov EN 14511:2013

Firma WAMAK pravidelne od roku 2012 testuje tepelné čerpadlá vo Švajčiarskom testovacom inštitúte pre tepelné čerpadla WPZ pri Vysokej škole NTB Buchs. Tieto výkonové a parametrové testy nám indikujú smerovanie vývoja a prenos aktuálnych poznatkov do všetkých typových kategérií našich tepelných čerpadiel.

Otestované a certifikované boli doposiaľ tieto typové kategorie tepelných čerpadiel WAMAK:

 • AW EVI
 • BW Comfort / Urban
 • BW EVI Comfort / Urban
 • WW Comfort / Urban
 • WW EVI Comfort / Urban
 • TWW SHR
 • AiWA EVI Comfort / Urban
 • AWK EVI Urban

Certifikát zhody, LVD smernica o nízkom napätí 2014/35/EU a EMC smernica 2014/30/EU

Legislatíva EÚ v sektore elektrickej energie je dôležitá na zabezpečenie celoeurópskej harmonizácie súboru základných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia výrobkov umiestnených na trh. LVD pokrýva všetky zdravotné a bezpečnostné riziká elektrických zariadení pracujúcich s napätím medzi 50 a 1000 V pre striedavý prúd a medzi 75 a 1500 V pre jednosmerný prúd. Tieto napätie sa vzťahuje na napätie elektrického vstupu alebo výstupu, nie na napätie, ktoré sa môže objaviť vo vnútri zariadenia. Spotrebný tovar s napätím nižším ako 50 V pre striedavý prúd alebo 75 V pre jednosmerný prúd sa zaoberá smernicou o všeobecnej bezpečnosti výrobkov 2001/95 / ES, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby sa v EÚ predávali len bezpečné spotrebné výrobky.

 • EN 60335-1:2012/AC:2014/A11:2014
 • EN 60335-2-40:2003/A11:2004/A12:2005 /C1:2006/A1:2006/A2:2009/C2:2009/C2:2010 /A13:2012/A13/AC:2013
 • EN 61000-6-1:2007
 • EN 61000-6-3:2007/A1:2011:AC:2012
 • EN 61000-3-2:2014
 • EN 61000-3-3:2013

Všetky certifikáty sú na vyžiadanie zasielane v elektronickej alebo tlačovej forme.


Cookies uľahčujú poskytovanie našich služieb. Používaním našich služieb súhlasíte, že používame súbory cookie.
Ok